Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 145 to 151

Item description

Title Generał Rozwadowski o mobilizacji przemysłu 
AuthorRozwadowski, Tadeusz;  
Description Dokument jest w dwóch kopiach maszynowych. Na drugiej są odręczne dopiski generała. 
Abstract Postulaty generała Rozwadowskiego dotyczące mobilizacji produkcji krajowej. 
Persons Rozwadowski, Tadeusz;  
Dates 1920-06 
Languages pl 
Date of the item 1920-06 

Scans of documents

145
146
147
148
149
150
151
701-003-003-145.pdf

Click to enlarge