Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 152 to 181

Item description

Title Rozporządzenia Rady Obrony Państwa 
AuthorNaczelnik Państwa; Minister Spraw Wojskowych 
Type Dokument 
Abstract Rozporządzenie o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.Rozporządzenie o przeprowadzeniu wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej. Rozporządzenie o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska w byłej dzielnicy pruskiej. Rozporządzenie o karach za zaniedbania służbowe osób wojskowych. Rozporządzenie o utworzeniu Trybunału Nadzwyczajnego dla oficerów i urzędników wojskowych. Rozporządzenie o utworzeniu Trybunału Obrony Państwa. Rozporządzenie o ustanowieniu Sądu Wojskowego. Rozporządzenie o uiszczaniu podatków bezpośrednich.Rozporządzenie o sądach pokoju. Rozporządzenie o nadzwyczajnej pomocy dla inwalidów wojskowych i ich rodzin. Rozporządzenie w sprawie ćwiczeń poborowych niewcielonych do wojska. Rozporządzenie w sprawie aprowizacji na rok 1920/1921. Rozporządzenie o zmianach w ustawie o państwowej pożyczce premiowej. Rozporządzenie o wojskowym postępowaniu karnym dla wspólnej siły wojskowej. Rozporządzenie o przedłużeniu terminu amnestii podatkowej w dawnej dzielnicy pruskiej. Rozporządzenie o aktach zgodnu osób zabitych na wojnie. Rozporządzenie o wprowadzeniu wojskowego postępowania karnego. 
Persons Sosnkowski, Kazimierz;  
Dates 1920-08; 1920-09 
Languages pl 
Date of the item 1920-08 

Scans of documents

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
701-003-003-152.pdf

Click to enlarge