Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 286 to 286

Item description

Title Rozkaz generała Bolesława Roji z dnia 6 sierpnia 1920 roku 
AuthorRoja, Bolesław;  
Topic Najazd bolszewicki. 
Type Order 
Abstract Rozkaz informujący żołnierzy o przejęciu komendy nad nimi przez generała Roję i uzasadniający koniecznośc walki z bolszewikami. 
Persons Kowerski, Jan; Roja, Bolesław; Thun;  
Dates 1920-08-06 
Languages pl 
Date of the item 1920-08-06 
SubjectNajazd bolszewicki.

Scans of documents

286
701-003-003-286.pdf

Click to enlarge