Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 449 to 451

Item description

Title Memoriał generała Rozwadowskiego po Bitwie Warszawskiej 
AuthorRozwadowski, Tadeusz;  
Type Report 
Abstract Bilans strat sowieckich poniesionych w wojnie z Polską. Konieczność zniszczenia resztek wojsk bolszewickich znajdujących się na ziemiach polskich. Sprawa przyszłej granicy z Rosją bolszewicką. Kwestia rozbrajania Niemiec we współdziałaniu z ententą. Zadania stojące przed Polską po zwycięskiej wojnie z bolszewikami. 
Persons Rozwadowski, Tadeusz;  
Dates 1920-08-26 
Languages pl 
Date of the item 1920-08-26 

Scans of documents

449
450
451
701-003-003-449.pdf

Click to enlarge