Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 219 to 224

Item description

Title Zakupy w Wiedniu w lipcu 1920 roku 
AuthorMinisterstwo Spraw Wojskowych, Sztab Generalny, Oddział IV 
Topic Rozliczenia 
Type Report 
Abstract Sprawozdanie z zakupów dokonanych w Wiedniu dla wojsk polskich w Galicji Wschodniej przeznaczone m.in. dla generała Rozwadowskiego. Protokół z likwidacji byłego Oddziału Handlowego Ministerstwa Aprowizacji dla Ziem byłego Zaboru Austriackiego. 
Persons Gałecki, Kazimierz; Przeździecki, Alojzy; Srokowski; Towarnicki; Wierzejski; Żmudzki;  
Places Kraków; Lwów; Wiedeń;  
Dates 1920-04-19; 1920-07-26 
Languages pl 
Date of the item 1920-07-26 
SubjectRozliczenia

Scans of documents

219
220
221
222
223
224
701-003-003-219.pdf

Click to enlarge