Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 188 to 189

Item description

Title Prośba generała Sikorskiego o zwolenienie z dowództwa 
AuthorSikorski, Władysław;  
Type Telegram 
Abstract Prośba generała Sikorskiego o zwolnienie go ze stanowiska dowódcy Grupy Poleskiej. 
Persons Konarzewski, Daniel; Ładoś, Aleksander; Sikorski, Władysław;  
Dates 1920-08-04 
Languages pl 
Date of the item 1920-08-04 

Scans of documents

188
189
701-003-003-188.pdf

Click to enlarge