Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 52 to 72

Item description

Title Zażalenia, spory i sprawy personalne 
AuthorHaller, Józef; Latynik, Franciszek; Norwid-Neugebauer, Mieczysław; Perchenet; Stein, pułkownik;  
Type Inne 
Abstract Skargi i spory natury personalnej, m.in. między generałami Norwidem-Neugebauerem a Józefem Hallerem. 
Persons Haller, Józef; Krajowski, Franciszek; Latynik, Franciszek; Mackiewicz, K.S.; Młodzianowski, Kazimierz; Norwid-Neugebauer, Mieczysław; Perchenet; Schmidt; Sikorski, Władysław; Stein; Stein, pułkownik;  
Places Paryż; Warszawa;  
Dates 1919-03-27; 1920-08-10; 1920-08-17; 1920-08-19; 1920-08-22; 1920-08-24; 1920-09-20 
Languages pl 
Date of the item 1920-08-19 

Scans of documents

52-1
52-2
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
701-003-003-052.pdf

Click to enlarge