Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 200 to 203

Item description

Title Rozkaz dotyczący Dowództwa 3 Armii i generała Sikorskiego 
AuthorPiłsudski, Józef;  
Topic Rozkaz marszałka Piłsudskiego 
Type Order 
Abstract Rozkaz o przeniesieniu do rezerwy Dowództwa 3 Armii i oddaniu generała Sikorskiego do dyspozycji ministra spraw wojskowych. 
Persons Piłsudski, Józef; Sosnkowski, Kazimierz;  
Places Grodno;  
Dates 1921-01-08 
Languages pl 
Date of the item 1921-01-08 
SubjectRozkaz marszałka Piłsudskiego

Scans of documents

200
201
202
203

Click to enlarge