Back

Folder: 701/1/108

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderDokumenty oficjalne i korespondencja z władzami austriackimi w Krakowie sprawozdanie o organizacjach polskich, raporty i sprawozdania wywiadowcze strzeleckie, korespondencja z kpt. Rybakiem, odezwy polskie
Folder description1913 1937; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; de
prevoius list of documents next

Item: pages from 264 to 268

Item description

Title Stimmungsbericht für Monat Oktober 1918 
Alternative title Raport za miesiąc październik 1918 roku 
AuthorK. u. k. Militär Pressezensur in Krakau 
Type Report 
Abstract Raport za miesiąc październik 1918 roku skupiający się na sprawach politycznych, gospodarczych i wojskowych. 
Places Krakau; Kraków; Warschau; Warszawa;  
Dates 1918-10-30 
Languages de 
Date of the item 1918-10-30 

Scans of documents

264
265
266
267
268
701-001-108-264.pdf

Click to enlarge