Back

Folder: 701/1/12

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderBronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim
Folder description1912 1984; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ru
prevoius list of documents next

Item: pages from 5 to 5

Item description

Title Wzmianka o Bronisławie Piłsudskim 
Topic Piłsudski Bronisław 
Type Book 
Description Kopia strony książki zawierająca wiadomość o Bronisławie Piłsudskim. Najprawdopodobniej należy do listu ze strony 4-tej 
Dates 1964 
Languages ru 
Date of the item 1964 

Scans of documents

5
701-001-012-005.pdf

Click to enlarge