Back

Folder: 701/1/64

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderGabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych - wykaz aktów tajnych, wpływających do Sam. Referatu Personalnego
Folder descriptionakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 20 to 20

Item description

Title Odpis pisma płk. Jana W. Rozwadowskiego do Dowódcy Okręgu Korpusu IX. 
AuthorRozwadowski, Jan Władysław;  
Topic Raport 
Type Dokument 
Description W piśmie płk Rozwadowski prosi o możliwość przyjęcia do raportu drogą służbową. 
Persons Grzmot-Skotnicki, Stanisław;  
Places Brześć; Wołkowysk;  
Dates 1930-11-06 
Languages pl 
Date of the item 1930-11-06 

Scans of documents

20
701-001-064-020.pdf

Click to enlarge