Back

Folder: 701/1/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderAkta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro z lat 1928-1932 dot. zatrudnienia oraz uzyskania zabezpieczenia materialnego dla Anatola Piłsudskiego
Folder description1928 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 32 to 32

Item description

Title Zdjęcie Anatola Piłsudskiego. 
Topic Piłsudski Anatol 
Type Inne 
Abstract Fotografia Anatola Piłsudskiego załączona do umowy o pracę ( str 033 do 035 ). 
Languages pl 

Scans of documents

32
701-001-007-032.pdf

Click to enlarge