Back

Folder: 701/1/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderAkta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro z lat 1928-1932 dot. zatrudnienia oraz uzyskania zabezpieczenia materialnego dla Anatola Piłsudskiego
Folder description1928 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 24 to 25

Item description

Title Odpowiedź Ministerswa Pracy i Opieki Społecznej na sprawę Anatola Piłsudskiego. 
AuthorSzubartowicz; Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. 
Topic Piłsudski Anatol 
Type List 
Abstract Odmowa przyznania świadczeń emerytalnych Anatolowi Piłsudskiemu. 
Places Rio de Janeiro; Warszawa;  
Dates 1928-03-06; 1930-03-06; 1930-04-23 
Languages pl 
Date of the item 1930-04-23 

Scans of documents

24
25
701-001-007-024.pdf

Click to enlarge