Back

Folder: 701/11/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderKorespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie- Wydział Prasowy
Folder descriptionpt
prevoius list of documents next

Item: pages from 119 to 131

Item description

Title Pismo w sprawie Biura Propagandy Medycyny Polskiej 
AuthorPoselstwo Polskie w Brazyli 
Type Dokument 
Description koncept pisma - rękopis, maszynopis, strony 119-120, 123-126, 131 
Abstract zawiadomienie o powstaniu Biura Propadandy Medycyny Polskiej 
Places Rio de Janeiro; Warszawa;  
Dates 1931-12-01; 1931-12-04; 1931-12-07 
Languages pt 

Scans of documents

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
701-011-007-119.pdf
701-011-007-121.pdf
701-011-007-122.pdf
701-011-007-127.pdf

Click to enlarge