Back

Folder: 701/11/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderKorespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie- Wydział Prasowy
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 113 to 118

Item description

Title Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Prasowego 
AuthorPoselstwo Polskie w Brazylii 
Type Artykuł; Dokument 
Description maszynopis; dokument znajduje się na ss. 113-116, 118 
Abstract odpowiedź na pismo MSZ z 13 stycznia 1931 dotycząca stosunku Agencia Brasileira do spraw polskich 
Persons Grabowski, Tadeusz; Piłsudski, Józef;  
Places Rio de Janeiro; Sao Paulo; Warszawa;  
Dates 1931-01-13; 1931-01-26; 1931-02-06; 1931-02-07 
Languages pl 
Date of the item 1931-02-06 

Scans of documents

113
114
115
116
117
118
701-011-007-113.pdf
701-011-007-117.pdf

Click to enlarge