Back

Folder: 701/111/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 91 to 92

Item description

Title Pismo w sprawie Mann Jerzego. 
AuthorHudson; Placówka ESTEZET 
Topic Meldunek kierownika placówki Manchester 
Type Report; List 
Abstract Pismo przewodnie i raport zawierający informacje dotyczące Mann Jerzego. 
Places Dęblin; New York; Poznań;  
Dates 1942-12-11; 1943-06-03; 1943-06-26; 1944-04; 1944-04-01 
Languages pl 
Date of the item 1944-04-01 

Scans of documents

91
92
701-111-016-091.pdf

Click to enlarge