Back

Folder: 701/111/18

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 264 to 264

Item description

Title Pismo do kierownika placwki "Salvador" 
AuthorHudsan 
Type Dokument 
Description Sprawy organizacyjne 
Abstract Informacja o przekazaniu pokwitowań oraz 3 raportów z działań placówki w Kanadzie. 
Places Kanada; New York;  
Dates 1944-09-15; 1944-10-04 
Languages pl 
Date of the item 1944-10-04 

Scans of documents

264
701-111-018-264.pdf

Click to enlarge