Back

Folder: 701/111/22

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 5 to 5

Item description

Title Pismo Konrada Wrzosa do Pana Majora. 
AuthorWrzos, Konrad 
Type Dokument 
Abstract Pismo Konrada Wrzosa dotyczące nieprawidłowej treści i formy pokiwtowań wystawianych za pracę wywiadowczą wraz z prośbą o podwyższenie otrzymywanych gratyfikacji. 
Places Francja; Lizbona; Nowy Jork; Włochy;  
Dates 1944-12-19 
Languages pl 
Date of the item 1944-12-19 

Scans of documents

5
701-111-022-005.pdf

Click to enlarge