Back

Folder: 701/111/22

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 124 to 125

Item description

Title Raport do Estezet 
AuthorPiotr 
Type Report 
Abstract Piotr przesyła meldunek do Estezet dotyczący: potwierdzenia odbioru pisma Estezet wraz z dwoma raportami ukraińskimi; w sprawie umieszczenia ministra Anatola Muhlsteina jako członka Międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego - przedkłada wycinek z Mundo Libre oraz oświadczenie redakcji ML o adresie, pod który można kierować korespondencję do A. Muhlsteina; meldunek dotyczący postawy Kraweca - jego reakcji na zerwanie przez Argentynę stosunków z państwami Osi; ujawnienia przez ppor. Januszewicza istnienia Placówki - Piotr ponawia prośbę o przeniesienie ppor. Januszewicza; podziękowanie za udzielenie urlopu por. Karolowi Orłowskiemu. 
Places Argentyna; Buenos Aires; Kanada; Montevideo; Nowy Jork; Salwador; Stanisławscy; Urugwaj;  
Dates 1945-05-09; 1945-05-16; 1945-05-24; 1945-06-01; 1945-06-13 
Languages pl 
Date of the item 1945-06-01 

Scans of documents

124
125
701-111-022-124.pdf

Click to enlarge