Back

Folder: 701/111/22

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 24 to 24

Item description

Title Komunikat o wydaniu zarządzenia 
AuthorPaweł 
Type Report 
Abstract Zarządzenie o nieujawnianiu źródeł informacji. 
Dates 1944-12-22; 1945-01-23; 1945-01-25; 1945-02-08 
Languages pl 
Date of the item 1945-01-23 

Scans of documents

24
701-111-022-024.pdf

Click to enlarge