Back

Folder: 701/111/22

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 114 to 114

Item description

Title Raport do Kierownika Placówki Sabanilla 
AuthorHudson 
Type Report 
Abstract Raport Hudsona dotyczący: zwrotu pokwitowanego wykazu zawartości przekazanej poczty; przewartościowania treści meldunków tak, by część meldunków trafiała do raportów sytuacyjnych miesięcznych, przekazanie w załączeniu pieniędzy tytyłem uzupełnienia stałej zaliczki Placówki, żadanie Centrali odnośnie rozliczeń wydatków osobistych, przekazanie w załączeniu wykazu płac za czerwiec 1945 r. 
Places Nowy Jork;  
Dates 1945-05-04; 1945-05-23 
Languages pl 
Date of the item 1945-05-23 

Scans of documents

114
701-111-022-114.pdf

Click to enlarge