Back

Folder: 701/111/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderRóżne /pisma i zarządzenia/
Folder description1942 1945; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; en_US
prevoius list of documents next

Item: pages from 101 to 102

Item description

Title Supplement to foreign official status notification (PR-1) form. 
Alternative title Suplement do formularza rejestracyjnego funkcjonariuszy zagranicznych (PR-1). 
AuthorDepartament Stanu 
Type Inne 
Description Pismo przewodnie Ambasady RP + suplement do formularza PR-1 w formie załącznika. 
Abstract Ustawa dotycząca przedstawicieli zagranicznych w USA została znowelizowana. Każda osoba będąca przedstawicielem zagranicznych mocodawców powinna złożyć w Prokuraturze Generalnej oświadczenie o rejestracji. Wybrani dyplomaci wyższego szczebla otrzymują specjalne zwolnienie. W formularzu rejestracyjnym winny być zamieszczone informacje o jakichkolwiek przejawach aktywności pisarskiej, edytorskiej, prasowej i publicystycznej. Od 1942-06-28 formularz należy składać w 3 egzemplarzach. 
Places Chicago; Nowy Jork; Pittsburgh; San Francisco; Stany Zjednoczone Ameryki; Waszyngton;  
Dates 1938-06-08; 1942-06-28; 1942-07-15 
Languages en_US 

Scans of documents

101
102
701-111-004-101.pdf

Click to enlarge