Back

Folder: 701/12/10

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1963 1963; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 91 to 94

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia. Riferiamo qui di seguito la traduzione dell'articolo di fondo del "Dziennik Polski"; Attaco ai centri catechistici; Kliszko propone un "concordato"; La parte del Zawieyski; In nome del popolo cattolico polacco; L'Episcopato "no 
Alternative title Informacje z Polski. Odniesienie się do tłumaczenia artykułu "Dziennika Polskiego"; Atakowanie punktów katechetycznych; Kliszko proponuje "konkordat"; Część Zawieyskiego; W imieniu polskiej ludności katolickiej; Episkopat "nie naśladuje papieża"; Walka cz 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Komunikat w sprawie artykułu "Dziennika Polskiego" na temat taktyki komunistycznej w czasie I sesji Soboru watykańskiego II. Sprawa zaostrzenia wytycznych, dotyczących kontroli nauczania religii w punktach katechetycznych. Zadeklarowanie przez Episkopat Polski, iż Kościół nie wyrzeknie się swoich zadań duszpasterskich. Według bpa Z. Choromańskiego, nie ma możliwości zawarcia konkordatu. Atak Z. Kliszko na Episkopat Polski na kongresie włoskiej partii komunistycznej w Rzymie. Wywiad J. Zawieyskiego dla "Tygodnika Powszechnego" na temat audiencji udzielonej mu przez Jana XXIII. Zawieyski wyraził nadzieję, iż komuniści zmienią swój stosunek wobec Kościoła katolickiego w czasie pontyfikatu Jana XXIII. Stwierdzenie, iż nikt nie upoważniał J. Zawieyskiego do reprezentowania narodu polskiego na spotkaniu z papieżem. Fiasko na linii Kościół-władza komunistyczna. Podanie warunków zgodnie, z którymi dialog między katolikami i komunistami mógłby zaistnieć. 
Persons Choromański, Zygmunt; Chruszczow, Nikita Siergiejewicz; Gomułka, Władysław; Kliszko, Zenon; Markiewicz, Stanisław; Wyszyński, Stefan;  
Places Moskwa; Polska; Rzym; Warszawa; Watykan; Włochy;  
Dates 1962-11; 1962-12-03; 1962-12-16; 1963-04-04 
Languages it 
Date of the item 1963-04-04 
SubjectSobór watykański II, reżim komunistyczny, propaganda komunistyczna, prymas Polski, Episkopat Polski, nauczanie religii, Kościół katolicki w Polsce, konkordat, PZPR, Znak, Tygodnik Powszechny, papież, Kultura, Polityka, Pax, Więź, Nowa Kultura, Osservatore Romano, Jan XXIII wobec problemów współczesności

Scans of documents

91
92
93
94

Click to enlarge