Back

Folder: 701/12/10

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1963 1963; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 101 to 103

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia. De Jalta a Mosca 
Alternative title Informacje z Polski. Od Jałty do Moskwy 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Zmiany w polityczne i gospodarcze w Związku Radzieckim. Rola kryzysu kubańskiego i napięć na granicy radziecko – chińskiej. Osłabienie pozycji politycznej Nikity Chruszczowa, rozgrywki na szczytach władzy. Spotkanie delegacji chińskiej i Radzieckiej. Destabilizacja w międzynarodowym ruchu komunistycznym, kwestia przywódczej roli Związku Radzieckiego. Struktura imperium – 16 republik i państwa satelickie, dążenia Kremla do utrzymania stanu posiadania. Rozgrywki polityczne w Komunistycznej Partii Chin i aktywność na tym polu Kremla. Dążenia do osiągnięcia silnej pozycji w relacjach z zachodnimi partnerami. Amerykańska przewaga w wyścigu zbrojeń, rola broni nuklearnej. Dyplomatyczne dążenie do zaprzestania prób jądrowych prowadzonych przez mocarstwa atomowe. Układ o nieagresji między NATO a Układem Warszawskim. 
Persons Castro, Fidel; Chruszczow, Nikita Siergiejewicz; Pieńkowski, Oleg Władimirowicz; Roosevelt Delano, Franklin; Stalin, Józef; Zedong, Mao;  
Places Budapeszt; Chiny; Jałta; Kuba; Londyn; Moskwa; Pekin; Rosja; Rzym; Stany Zjednoczone Ametyki Północnej; Warwszawa; Węgry;  
Dates 1963-08-23 
Languages it 
Date of the item 1963-08-23 
Subject\"Dziennik Polski w Londynie\", broń atomowa, konferencja jałtańska, zimna wojna, rozłam radziecko - chiński, państwa satelickie, kryzys kubański, powstanie węgierskie 1956, Chińska Partia Komunistyczna, NATO, Układ Warszawski

Scans of documents

101
102
103

Click to enlarge