Back

Folder: 701/12/10

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1963 1963; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 104 to 106

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia. Sul ritorno di polacchi dalle Russia 
Alternative title Informazioni Dalla Polonia. Powrót Polaków z Rosji 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Po wojnie powroty Polaków do Polski odbywają się indywidualnie, bądź w grupach. Nie wszyscy Polacy pragnący powrotu wrócili do kraju. Szacuje się że po wojnie na terytorium ZSRR znalazło się 5,2 mln Polaków. Według spisu ludności ZSRR ze stycznia 1959 roku całkowita liczba Polaków przebywających na terytorium ZSRR to 1,38 mln. Większość z nich przebywa na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, które aktualnie znajdują się w granicach: Białoruskiej SSR, Ukraińskiej SRR, Litewskiej SSR i Łotewskiej SRR. Znaczna ich liczba żyje także w Kazachskiej SRR. Część Polaków po wojnie ewakuowana została wraz z Armią gen. Andersa. Do Polski wrócili również żołnierze gen. Berlinga. Powroty Polaków miały także miejsce w związku z ruchami wojsk radzieckich na terenie Polski. Fale repatriacji organizowano w roku 1956 i 1959. Liczby powinny uwzględniać straty poniesione przez Polaków na terenie ZSRR w czasie wojny. Szacuje się że przez pierwsze 3 lata wojny zginęło ok 210 tys. Polaków którzy znaleźli się na terenie ZSRR. Do tej liczby należy dodać funkcjonariuszy zamordowanych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Próby wyjaśnienia różnicy pomiędzy liczbą Polaków jaka znalazła się na terenie ZSRR po wojnie a liczbą wynikającą z ostatniego spisu ludności. W wyniku olbrzymich strat w populacji władze ZSRR uciekały się do wszelkich środków aby jak najszybciej uzupełnić straty. Osobom innej narodowości które w wyniku wojennej zawieruchy znalazły się na terenie ZSRR tamtejsze sądy nadawały obywatelstwo. Ludzi tych przeznaczono do pracy. W wątpliwość poddawane są działania rządu PRL zmierzające do uzyskania wyjaśnień od rządu ZSRR dotyczących losów Polaków. 
Persons Anders, Władysław Albert; Berling, Zygmunt Henryk;  
Places Kazachstan; Kozielsk; Litwa; Łotwa; Moskwa; Ostaszków; Polska; Rosja; Starobielsk; Syberia; Ukraina; Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;  
Dates 1963-09-23 
Languages it 
Date of the item 1963-09-23 
Subjectspis ludności, repatriacje, rapatrianci, Kresy Wschodnie, dane statystyczne, linia Curzona, \"Polskie Ziemie Zachodnie\", \"Akcja zaludnienia Ziem Zachodnich\", \"Przegląd Zachodni\", obóz koncentracyjny, obóz pracy

Scans of documents

104
105
106

Click to enlarge