Back

Folder: 701/12/12

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1965 1965; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 67 to 70

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia. Il 1964 non fu un anno felice per la Polonia... 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Rok 1964 nie był rokiem szczęśliwym, szczególnie dla polskich katolików. Miały w nim miejsce intensywne działania aparatu represji. Prześladowania pisarzy, literatów i studentów, kary więzienia za krytykę władz komunistycznych. Urząd do Spraw Wyznań, oraz skompromitowany Urząd Bezpieczeństwa jako instytucje wiodące w walce z Kościołem Katolickim. Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyznaczony do prowadzenia działań operacyjnych, monitorowania i dokumentowania aktywności duchowieństwa. Dyrektorem Departamentu IV został Stanisław Morawski. Do inwigilacji zaangażowano lokalne struktury podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Działania kierowane przez Morawskiego maja na celu osłabianie aktywności duchowieństwa, a także wzniecanie konfliktów w ramach parafii. Odbywa się to m. in. poprzez preparowanie wiadomości i plotek, fałszywe oskarżenia, poddawanie w wątpliwość głoszonych treści. Niszczone jest zaufanie wiernych wobec Kościoła. W antykościelną akcję zaangażowano także inne osoby z kierownictwa MSW przy wsparciu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecna sytuacja w wielu aspektach zaczyna przypominać tą sprzed października 1956 roku, mimo że stosowane wówczas metody zostały oficjalnie potępione przez komunistyczne władze. Wobec pielgrzymów odwiedzających sanktuarium maryjne na Jasnej Górze, stosowane są represje w formie przesłuchań. Postępowanie władz sprzeczne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i zapisami Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dotyczącymi wolności religijnej. Konieczność obrony Kościoła Katolickiego: seminariów duchownych, zgromadzeń zakonnych, godności duchownych i biskupów. W przededniu obchodów Millenium Chrztu Polski Kościół stał się przedmiotem ataku ze strony mediów – głównie prasy. Deklaracje władz polskich na forum międzynarodowym (ONZ) nie pokrywają się z jego działaniami w obszarze polityki wewnętrznej. 
Persons Cyrankiewicz, Józef; Gomółka, Władysław; Jaskólski; Kubica; Morawski, Stanisław; Sobczak; Stehle, Hans Jakob; Tyrpa;  
Places Częstochowa; Kielce; Kraków; Polska; Rzym;  
Dates 1948-12-10; 1965-01-13 
Languages it 
Date of the item 1965-01-13 
SubjectEpiskopat Polski, Urząd do Spraw Wyznań, Urząd Bezpieczeństwa, Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sanktuarium maryjne na Jasnej Górze, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, \"Pacem in terris\", Jan XXIII, Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, \"Pax\", \"Fakty i Myśli\", \"Argumenty\", \"Polityka\", \"Kultura\", Millenium Chrztu Polski, \"Sztandar Młodych\", \"Tygodnik Powszechny\", Organizacja Narodów Zjednoczonych

Scans of documents

67
68
69
70

Click to enlarge