Back

Folder: 701/12/12

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1965 1965; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 71 to 74

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia. Nella sollenità della presentazione degli auguri al Consiglio dei a Londra... 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Uroczyste obchody rocznicy bitew stoczonych przez Wojsko Polskie w czasie II Wojny Światowej: Monte Cassino, na terenach Francji, Belgii, Holandii. Przemówienie Adama Ciołkosza, w którym przypomniał o porzuceniu przez aliantów sprawy polskiej podczas konferencji w Jałcie, przez co Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, ideologicznie i politycznie podporządkowana Moskwie. Konferencja założycielska ONZ w San Francisco odbyła się bez obecności Polski. ONZ nie zapewniło pokoju, czego dowodem liczne i krwawe wojny toczone aktualnie na świecie. Kryzys i paraliż wewnętrzny ONZ. Istnienie bloków militarnych i supermocarstw dysponujących bronią atomową. Dążenia Europy do odzyskania dawnego znaczenia, pojawienie się silnych, komunistycznych Chin. Prawa narodów do dążenia do postępu ekonomicznego i kulturowego. Polska realizująca te założenia już od czasów konfederacji barskiej i Kazimierza Pułaskiego. Brak akceptacji Polaków dla systemu opartego na braku poszanowania dla wolności narodów i praw człowieka. Brak akceptacji dla oderwania od Europy i pozostawiania w strefie wpływów mocarstwa różniącego się od Polski w obszarze tradycji i kultury. Polska winna odgrywać większą rolę niż tylko bycie satelitą. Ocena ustroju politycznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Związku Radzieckim w kontekście standardów uznawanych za demokratyczne. Komunizm jako ideologia atrakcyjna i zdobywająca na świecie coraz większe poparcie, stanowiąca swoisty monolit, dysponująca silnym światowym ośrodkiem decyzyjnym. Inicjatywa Adama Rapackiego. Obawy co do powojennej polityki niemieckiej. Uznanie Stanów Zjednoczonych Ameryki za przyjaciół i orędowników sprawy polskiej. Wyrażony pogląd jakoby zaangażowanie USA w sprawy europejskie było gwarantem bezpieczeństwa i pokojowego współistnienia państw na tym kontynencie. Dążenia polityczne polskiej Emigracji: powrót Polaków do ojczyzny z terenów ZSRR, pomoc prześladowanemu Kościołowi Katolickiemu, pomoc gospodarcza dla Polski, przygotowania do obchodów Millenium Chrztu Polski, walka z dyktaturą komunistyczną i sowieckim imperializmem. 
Persons Adam, Rapacki; Ciołkosz, Adam; Johnson, Lyndon B.; Kościuszko, Tadeusz; Lenin, Włodzimierz; Pułaski, Kazimierz;  
Places Francja; Georgtown; Londyn; Moskwa; Rzym; San Francisco; Skandynawia; Stany Zjednoczone Ametyki Północnej; Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;  
Dates 1965-02-01 
Languages it 
Date of the item 1965-02-01 
SubjectList 34, Emigracja, Polonia, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Uniwersytet Georgtown, Millenium Chrztu Polski, Organizacja Narodów Zjednoczonych, komunizm, Kościół Katolicki

Scans of documents

71
72
73
74

Click to enlarge