Back

Folder: 701/12/14

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie"
Folder description1967 1967; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 45 to 47

Item description

Title Serwis informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 21. Otwarcie Synodu Biskupów 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Otwarcie przez Papieża Synodu Biskupów. Okazanie dobrego stanu zdrowia przed ludem rzymskim. Obrady Synodu poprzedzone przygotowaniami i odrestaurowaniem niewykorzystywanych ostatnio komnat watykańskich. Nawiązując do nieobecności polskich biskupów na obradach synodu Paweł VI wspomniał o "niesprawiedliwych warunkach egzystencji" narzuconych Kościołowi w niektórych państwach. Pozdrowienia Papieża kierowane do biskupów polskich, i wykazanie pełne poparcia dla ich postawy. Zapowiedź wizyty patriarchy Atenagorasa w Rzymie. Prezentacja przez Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów biskupa Władysława Rubina planu obrad. Nabożeństwo za zmarłego ministra Tytusa Komarnickiego. 
Persons Czapski; Filipiak, B.; Komarnicki, Tytus; Krzepisz; Papée, Kazimierz; Rubin, Władysław; Skowroński; Slipyj, Josyf; Villot, Jean Marie; Wojtyła, Karol; Wyszyński, Stefan; Zahorski, Witold;  
Places Bułgaria; Czechosłowacja; Litwa; Łotwa; Rumunia; Rzym; Watykan; Węgry;  
Dates 1965-09-15; 1967-09-29; 1967-09-30; 1967-10-01; 1967-10-23; 1967-10-27 
Languages pl 
Date of the item 1967-09-29 
Subject\"Apostolica sollicitudo\", Paweł VI, Jan XXIII, Sobór Watykański II, Episkopat Polski, Synod Biskupów, Koło S.P.K. Rzym, \"Rome Daily American\", Millenium Chrztu Polski, Atenagoras / Athenagoras

Scans of documents

45
46
47

Click to enlarge