Back

Folder: 701/12/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderWycinki prasowe dotyczące Watykanu
Folder description1939 1955; akta luźne; dokumentacja aktowa; druk; en_US
prevoius list of documents next

Item: pages from 4 to 4

Item description

Title Wycinek z New York Times: Germans admit adopting firm policy in Poland; Nazi chief sees Poles as 'happier'; Vilna deterioration under Poland cited; Cardinal's report on polish terror 
Alternative title Wycinek z New York Times: Niemcy przyznają się do przyjęcia stanowczej polityki w Polsce; Szef nazistów widzi Polaków szczęśliwszych; Pogorszenie się Wilna pod Polską; Sprawozdanie kardynała o polskim terrorze 
AuthorThe New York Times 
Type Artykuł 
Description Notatki prasowe z "New York Times" na temat raportu kardynała A. Hlonda o sytuacji w okupowanej archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, oświadczenia A. Greisera o dobrej sytuacji Polaków w Kraju Warty i opinii premiera Litwy na temat Wilna, które podupadło pod rządami Polaków. 
Abstract Kardynał August Hlond, w dalszej części raportu o sytuacji w okupowanej archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, informuje o deportacjach tysięcy Polaków wgłąb Rosji. Stwierdzenie przez kardynała, iż Hitler dąży do zgładzenia narodu polskiego według założeń "Mein Kampfu". Informowanie o masowych deportacjach Polaków do Generalnego Gubernatorstwai rozproszeniu rodzin. Zniszczeniu uległa organizacja kościoła, deportowano i aresztowano duchownych, konfiskowano i niszczono własność kościelną. Arhtur Greiser, wypowiadający się o sytuacji w zarządzanym przez niego Kraju Warty, stwierdził, iż Polacy pod panowaniem niemieckim są bardziej szczęśliwsi niż polskim. Zaznaczenie przez namiestnika Greisera, że represje nie obejmą duchownych jeżeli nie będą mieszać się w politykę. Stwierdzenie przez premiera Litwy A. Merkysa, że Wilno podupadło pod władzą Polski. 
Persons Blaskowitz, Johannes Albrecht; Dymek, Walenty; Greiser, Arthur Karl; Hitler, Adolf; Hlond, August; Ley, Robert; Merkys, Antanas; Wiesner, Rudolf;  
Places Berlin; Bydgoszcz; Generalne Gubernatorstwo; Gniezno; Innowrocław; Janowiec; Kościan; Kowno; Kraj Warty; Litwa; Łopienno; Mogilno; Moskwa; Niemcy; Paryż; Polska; Powidz; Poznań; Rosja; Środa; Warszawa; Witkowo; Wołyń; Żnin;  
Dates 1939-10-19; 1939-10-20; 1939-11-11; 1939-12-05; 1939-12-10; 1939-12-26; 1939-12-31; 1940-01-29; 1940-01-30 
Languages en_US 
Date of the item 1940-01-30 
Subjectprzesiedlenia, deportacje, okupacja niemiecka, II wojna światowa, Polska pod okupacją, Kościół katolicki w Polsce, Mein Kampf, premier Litwy, archidiecezja poznańska, archidiecezja gnieźnieńska, kardynał

Scans of documents

4-1
4-2
701-012-002-004.pdf

Click to enlarge