Back

Folder: 701/12/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderWycinki prasowe dotyczące Watykanu
Folder description1939 1955; akta luźne; dokumentacja aktowa; druk; en_US
prevoius list of documents next

Item: pages from 84 to 84

Item description

Title Text of the Encyclical Letter issued in Rome yesterday by Pope Pius XII 
Alternative title Tekst encykliki wydanej wczoraj w Rzymie przez papieża Piusa XII 
AuthorThe New York Times 
Type Artykuł 
Description Tekst encykliki Piusa XII na temat błędów doktrynalnych, ogłoszonej 21 sierpnia 1950 roku, opublikowany w "The New York Times". 
Abstract Encyklika Piusa XII zajmująca się błędami doktrynalnymi i ich wpływem na koła katolickich myślicieli. Rozważania na temat teorii współczesnej wiedzy. Analizowanie nowych tendencji w teologii m. in. relatiwizmu dogmatycznego. Uwagi na temat nauczajacej roli Kościoła katolickiego i powadze doktrynalnej encyklik papieskich. Rozważania na teamt interpretowania Pisma świętego, a także błędów teologicznych i filozoficznych. Zajęcie stanowiska w sprawie nauk pozytywnych. 
Persons Benedykt XV; Leon XIII; Pius X; Pius XI; Pius XII; Tomasz z Akwinu;  
Places Paryż; Rzym; Watykan;  
Dates 1950-08-21; 1950-08-22 
Languages en_US 
Date of the item 1950-08-22 
Subjectpapiestwo, papież, Kościół katolicki, komunizm, ewolucja, egzystencjalizm, historycyzm, teologia, relatywizm dogmatyczny, Pismo święte, błędy teologiczne, nauczanie Kościoła, błędy filozoficzne, Sobór Trydencki, filozofia scholastyczna, nauki pozytywne, poligenizm, błędy doktrynalne

Scans of documents

84-1
84-2
701-012-002-084.pdf

Click to enlarge