Back

Folder: 701/12/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1957 1957; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 14 to 15

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 9. Podpisanie doniosłych paktów; "Osservatore Romano" w polemice z czterema dziennikami lewicy włoskiej; Śmierć komendanta papieskiej Gwardii Szwajcarskiej; Zmiany w ambasadzie niemieckiej 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Komunikat o podpisaniu traktatów rzymskich, ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Przyjęcie przez Piusa XII na audiencji, kanclerza K. Adenauera i ministra J. Lunsa, z okazji zawarcia tych traktatów. Poświęcenie uwagi tematowi traktatów w artykułach w "Il Tempo" i "Osservatore Romano". Pierwszy, widział w traktatach krok zmierzający do stałego, europejskiego sojuszu międzynarodowego, w oparciu o Stany Zjednoczone. Dostrzegał również konieczność odzyskania utraconego przywództwa europejskiego w różnych dziedzinach. "Osservatore" zwrócił uwagę na wkład, jaki wnieśli papieże dla jedności Europy. Informacja o sprawozdaniu ministra P. Spaaka dla rządu włoskiego, na temat jedności Europy i obrony jej walorów duchowych przed komunizmem. Komunikat o przemówieniu papieskim do duchownych rzymskich, na temat szerzącej się niemoralności w Rzymie. Odpowiedź lewicowej prasy włoskiej na zarzuty papieskie i reakcja na nią przez "Osservatore". Informacja o śmierci komendanta Gwardii Szwajcarskiej Heinrich Pfyffera von Altishofena, odznaczonego Orderem Polonia Restituta, za przechowanie sztandaru pułku polskiego i innych pamiątek w czasie II wojny światowej. Komunikat o zmianie ambasadora RFN przy Watykanie. Następcą Wolfganga Jaenicke został Rudolf Strachwitz. 
Persons Adenauer, Konrad; Bech, Joseph; Benedykt XV; Graf Strachwitz, Rudolf Alfred Emanuel; Innocenty XI; Jaenicke, Wolfgang; Luns, Joseph Antoine Marie Hubert; Martino, Gaetano; Odescalchi, Benedetto; Pfyffer von Altishofen, Heinrich; Pineau, Christian; Pius XII; Segni, Antonio; Spaak, Paul-Henri;  
Places Anglia; Egipt; Francja; Moskwa; Polska; Republika Federalna Niemiec; Rosja; Rzym; Stany Zjednoczone Ameryki; Wiedeń;  
Dates 1954-06-04; 1957-03-13; 1957-03-23; 1957-03-25; 1957-03-26; 1957-03-27; 1957-03-28 
Languages pl 
Date of the item 1957-03-28 
Subjectpapież, papiestwo, Osservatore Romano, traktaty rzymskie, Il Tempo, umowy międzynarodowe, Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Energii Atomowej, odsiecz wiedeńska, prasa włoska, Gwardia Szwajcarska, Order Odrodzenia Polski, Order Polonia Restituta, komendant Gwardii Szwajcarskiej, ambasada RFN przy Watykanie, ambasador RFN przy Watykanie, Stolica Apostolska, minister spraw zagranicznych Holandii, minister spraw zagranicznych Belgii, wspólnota europejska, komunizm

Scans of documents

14
15
701-012-004-014.pdf

Click to enlarge