Back

Folder: 701/12/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1957 1957; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 30 to 31

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 18. Kardynał prymas objął kościół tytularny; "Podróż kardynała Wyszyńskiego"; Korespondencja "Tempo" i zaprzeczenie Bonn; Komuniści się niecierpliwią 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Komunikat dotyczący objęcia przez prymasa Wyszyńskiego, kościoła tytularnego NMP na Zatybrzu. W uroczystości udział wzięli biskupi polscy, duchowni Kurii Rzymskiej jak i przedstawiciele ambasady RP przy Watykanie. W przemówieniu, prymas Wyszyński wyraził wdzięczność dla papieża i podkreślił przywiązanie swoje i narodu polskiego do papiestwa. Streszczenie artykułu "Il Popolo", dotyczącego wizyty prymasa Wyszyńskiego w Rzymie i stosunków między władzą komunistyczną w Polsce a Kościołem katolickim. Podkreślenie przez gazetę, iż prymas Wyszyński nie jest ambasadorem władzy komunistycznej w Polsce, a także nie ma nowego układu między Episkopatem Polski a władzą reprezentowaną przez W. Gomułkę. Informowanie o artykule "Il Tempo", o zaniepokojeniu rządu RFN, spowodowanym rozmowami prymasa Wyszyńskiego na temat Ziem Odzyskanych i instrukcjach kanclerza K. Adenuera dla ambasadora R. Strachwitza, by ten zahamował te rozmowy. Zdementowanie przez władze niemieckie, za pośrednictwem agencji prasowej "Ansa" tych wiadomości. Doniesienia gazety "Il Paese", na temat rzekomego układu, między prymasem Wyszyńskim a W. Gomułką, wiążącego Kościół polski z władzą komunistyczną. 
Persons Adenauer, Konrad; Baraniak, Antoni; Bracci, Francesco; Choromański, Zygmunt; Confalonieri, Carlo; Gawlina, Józef; Gomułka, Władysław; Graf Strachwitz, Rudolf Alfred Emanuel; Hozjusz, Stanisław; Klepacz, Michał; Meysztowicz, Walerian; Padacz, Władysław Józef; Papée, Kazimierz; Pius XII; Roberti, Francesco; Siemiradzki, Leon; Wyszyński, Stefan;  
Places Bonn; Niemcy; Polska; Republika Federalna Niemiec; Rzym; Watykan; Włochy;  
Dates 1953-02-09; 1957-05-26; 1957-05-29; 1957-05-30; 1957-05-31 
Languages pl 
Date of the item 1957-05-31 
Subjectprymas Polski, Kościół katolicki w Polsce, kościół Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu, Basilica di Santa Maria in Trastevere, prałat Feretto, naród polski, prałat Filipiak, prałat Michalski, prałat Strojny, Il Popolo, komunizm w Polsce, Episkopat Polski, Stolica Apostolska, Osservatore Romano, Il Tempo, kanclerz RFN, Ziemie Odzyskane, agencja prasowa ANSA, Il Paese, Rząd RP na uchodźstwie, papież, papiestwo, dekret z 9 lutego 1953 roku

Scans of documents

30
31
701-012-004-030.pdf

Click to enlarge