Back

Folder: 701/12/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1957 1957; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 77 to 79

Item description

Title Przemówienie ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej w dniu Święta Niepodległości 11.11.1957 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Mowa; Dokument 
Description Przemówienie ambasadora RP K. Papée z okazji Święta Niepodległości z dnia 11 listopada 1957 roku. 
Abstract Odniesienie się ambasadora K. Papée, do pojawiających się informacji, o zgodzie emigracji na władzę komunistyczną w Polsce. Kazimierz Papée odpowiedział na argumenty według, których emigracja powinna zmienić swoje stanowisko wobec komunistycznych rządów w Polsce. Stwierdzenie przez ambasadora, że emigracja nie zaprzestanie walki o niepodległość. Zaznaczenie, iż Polska nie jest suwerennym narodem , przez podporządkowanie Związkowi Radzieckiemu i obecność wojsk sowieckich w Polsce. Odrzucenie tez, że wolność w Polsce ma tendencje rozwojowe i niepodległość jest nieosiągalna. Ambasador nie zgodził się również ze stwierdzeniem, o bezcelowości walki o niepodległość z powodu mocarstwowości Rosji. Zaprzeczenie stwierdzeniu, że Związek Radziecki pozwoli na rozwój kulturalny narodu polskiego. Zwrócenie uwagi na konieczność działań zmierzających, do pozyskania przez emigrację nowych sojuszników w walce o niepodległość. Nazwanie nieprawdą stwierdzenia, że Polacy pogodzili się z utratą niepodległości i suwerenności. Odpowiedź na opinię, że emigracja polska jest rozbita i niezdolna do prowadzenia walki o niepodległość. Stwierdzenie przez ambasadora, że zaniechanie walki o suwerenność Polski byłoby równoznaczne z triumfem reżimu komunistycznego. 
Persons Gomułka, Władysław; Papée, Kazimierz; Powęski, Piotr; Skarga, Piotr; Stalin, Józef;  
Places Belgia; Gruzja; Kamieniec Podolski; Kijów; Lwów; Łotwa; Mińsk; Moskwa; Polska; Rosja; Smoleńsk; Szwecja; Wilno;  
Dates 1956-10 
Languages pl 
Subjectambasador RP przy Watykanie, Świat, reżim komunistyczny w Polsce, odwilż październikowa, emigracja polska, Kazania sejmowe, Bug

Scans of documents

77
78
79
701-012-004-077.pdf

Click to enlarge