Back

Folder: 701/12/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1957 1957; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 72 to 74

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 35. Orędzie wigilijne Ojca św.; Audiencja ambasadora RP u Ojca św.; Nominacja kardynała Mimmi; Ofensywa sowiecka; Listy z Polski 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Komunikat dotyczący orędzia wigilijnego Piusa XII, wygłoszonego 22 grudnia 1957 roku. Papież zwrócił uwagę na szkodliwość postępu technicznego, wykorzystywanego np. do celów wojskowych. Podkreślenie przez papieża, obowiązku współdziałania człowieka z ładem nadanym przez Boga światu. Informacja o audiencji ambasadora K. Papée u papieża, w celu złożenia życzeń świątecznych i noworocznych. Polski ambasador spotkał się z papieżem 24 grudnia i podziękował za przyjęcie prymasa S. Wyszyńskiego w Rzymie. Poruszenie tematu konieczności walki o wyzwolenie krajów europejskich, opanowanych przez komunistów i przedłożenie papieżowi prośby o przyspieszenie kanonizacji o. Maksymiliana Kolbe. Przekazanie błogosławieństwa dla narodu polskiego przez papieża. Zamieszczenie wiadomości o tej audiencji m. in. w "Il Giornale d'Italia" i "Il Messagero". Informacja o mianowaniu kardynała Marcello Mimmi sekretarzem Świętej Kongregacji Konsystorialnej, na miejsce zmarłego kardynała G. Piazzy. Ta nominacja odsunęła termin zwołania konsystorza, który miał uzupełnić skład Kolegium kardynalskiego. Informacja o artykule "Osservatore della Domenica" na temat ofensywy komunistycznej, zmierzającej do opanowania wolnych krajów metodą zastraszania. Komunikat na temat listów z Polski, które dotarły do organizacji i osób prywatnych m. in. w Rzymie, wzywających środowisko emigracyjne do wytrwania w walce z komunizmem. Autorem listów była organizacja "Cierpiący Naród w Walce", pisząca pod hasłem "Bóg, Ojczyzna, Rodzina". 
Persons Alessandrini, Federico; Heuss, Theodor; Meysztowicz, Walerian; Mimmi, Marcello; Papée, Kazimierz; Piazza, Adeodato Giovanni; Pius XII; Stalin, Józef; Wyszyński, Stefan;  
Places Bari; Czechy; Moskwa; Neapol; Niemiecka Republika Demokratyczna; Polska; Romania; Rzym; Węgry;  
Dates 1953-01-12; 1957-12-17; 1957-12-22; 1957-12-24; 1957-12-25; 1957-12-30 
Languages pl 
Date of the item 1957-12-30 
Subjectpapież, papiestwo, orędzie wigilijne, ambasador RP przy Watykanie, prymas Polski, prezydent RFN, Osservatore Romano, Il Giornale d\'Italia, Korpus Dyplomatyczny, Stolica Apostolska, Il Messagero, Święta Kongregacja Konsystorialna, konsystorz, Osservatore della Domenica, komunizm, reżim komunistyczny, Odra, Bałkany, komunizm w Polsce, Kaplica polska, Bazylika św. Piotra, L. Siemiradzki

Scans of documents

72
73
74
701-012-004-072.pdf

Click to enlarge