Back

Folder: 701/12/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1957 1957; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 50 to 53

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 27. Sytuacja międzynarodowa; Katolicy a socjalkomuniści; "Miranda Prorsus"; Zjazd Towarzystwa Jezusowego; W Kolegium kardynałów; Ś.p. kardynał Mercati; Obchód rocznicy bitwy wiedeńskiej 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Komunikat nawiązujący do sytuacji na Bliskim Wschodzie, wzrostu wpływów sowieckich w Syrii, rozmów prowadzonych nad sprawami węgierskimi przez Organizację Narodów Zjednoczonych i podróży Władysława Gomułki do Belgradu. Informowanie o artykule "Osservatore Romano", na temat stanowiska katolików wobec komunistów. Rozprawienie się przez autora artykułu z zarzutami postawionymi przez socjalistów, Kościołowi katolickiemu. Żądanie, aby komuniści uznali prawa katolików do posiadania wpływu na życie państwa. Wyrażenie w artykule stanowiska Watykanu broniącego zasad katolickich i własności ekonomicznej. Komunikat dotyczący nauczania papieskiego w kwestii środków masowego przekazu. Docenienie przez Piusa XII w encyklice "Miranda Prorsus", znaczenia filmu, radia i telewizji dla kultury. Wydanie przez papieża zalecenia, by biskupi tworzyli urzędy oceniające treści przekazywane przez środki masowego przekazu. Komunikat o przyjęciu przez papieża 185 delegatów Towarzystwa Jezusowego, w tym prowincjałów z Polski. Podjęcie na zjeździe tematu rozwoju zycia społecznego i coraz większego znaczenia ruchu "Movimento per il Mondo Migliore", zapoczątkowanego przez Riccardo Lombardiego. Informacja o śmierci kardynała Giovanniego Mercati, Bibliotekarza i Archiwisty Św. Kościoła Rzymskiego, autora 421 pozycji bibliograficznych. Informacja o obchodach rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Rzymie, z udziałem ks. Waleriana Meysztowicza. 
Persons Adenauer, Konrad; Albareda, Joaquín Anselmo María; Alessandrini, Federico; Bulanda, Edward; Deskur, Andrzej Maria; Gomułka, Władysław; Jan III Sobieski; Janssens, Jean Baptiste; Ledóchowski, Włodzimierz; Lohn, Władysław; Lombardi, Riccardo; Mercati, Angelo; Mercati, Giovanni; Mercati, Silvio Giuseppe; Meysztowicz, Walerian; O'Connor, John Joseph; Pius XI; Pius XII; Szawan, Celestyn; Tedeschini, Federico; Tisserant, Eugène Gabriel Gervais Laurent; Tito, Josip Broz; Verde, Alessandro; Waczyński, Bogusław; Wawryn, Stanisław; Wyszyński, Stefan;  
Places Belgrad; Bonn; Jugosławia; Moskwa; Nysa; Odra; Polska; Rzym; Syria; Warszawa; Watykan; Węgry; Włochy;  
Dates 1952-11-10; 1957-09-04; 1957-09-08; 1957-09-12; 1957-09-13 
Languages pl 
Date of the item 1957-09-13 
SubjectBliski Wschód, Organizacja Narodów Zjednoczonych, komunizm, granica na Odrze i Nysie, Osservatore Romano, Stolica Apostolska, Kościół katolicki, socjalizm, prymas Polski, papież, papiestwo, Vigilanti Cura, Miranda Prorsus, encyklika papieska, środki masowego przekazu, Towarzystwo Jezusowe, Jezuici, Movimento per il Mondo Migliore, ruch katolicki, Kolegium kardynalskie, Kuria Rzymska, Biblioteka Watykańska, Polska Akademia Umiejętności, odsiecz wiedeńska, Powstanie węgierskie 1956

Scans of documents

50
51
52
53
701-012-004-050.pdf

Click to enlarge