Back

Folder: 701/12/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1957 1957; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 60 to 61

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 30. Jeszcze o podróży ks. prymasa do Rzymu; Kongres Apostolstwa Świeckich; Premier de Valera; W zakonie oo. Jezuitów 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie" 
Abstract Sprostowanie informacji podanej przez gazetę "7 dni", o niepowodzeniu wizyty prymasa Wyszyńskiego w Rzymie. Autor komunikatu jako korzyści wizyty wymienił m. in. mianowanie arcybiskupem poznańskim Antoniego Baraniaka, nawiązanie ścisłej łączności między papiestwem a Kościołem polskim, potwierdzenie przynależności narodu polskiego do zespołu narodów chrześcijańskich. Podanie informacji na temat odbywającego się w Rzymie Kongresu Apostolstwa Świeckich. Zacytowanie słów Piusa XII, skierowanych do uczestników kongresu, w których papież zapewnił o walce z komunizmem jako wrogiem kościoła. Wygłoszenie mowy również przez arcybiskupa Montini'ego, w której określił zadania kościoła. Zwrócenie uwagi, iż na kongres nie przybyła delegacja polska. Przyjęcie przez Piusa XII, premiera Irlandii De Valery, przybyłego na obchody związane z uczczeniem czci Luke'a Waddinga, franciszkanina i założyciela Kolegium Irlandzkiego w Rzymie. Informacja o rozmowie ambasadora Papée z premierem De Valerą, na przyjęciu w irlandzkiej ambasadzie przy Watykanie. Informowanie o trwających obradach Kongregacji Generalnej oo. Jezuitów. Podanie informacji o docenieniu przez papieża działalności zakonu i możliwym powołaniu koadiutora do pomocy generałowi jezuitów. 
Persons Baliński-Jundziłł, Jan; Baraniak, Antoni; D'Alton, John Francis; De Valera, Éamon; Papée, Kazimierz; Paweł VI; Pius XII; Wadding, Luke; Wyszyński, Stefan;  
Places Castel Gandolfo; Irlandia; Mediolan; Polska; Rzym; Warszawa;  
Dates 1957-10-09; 1957-10-10 
Languages pl 
Date of the item 1957-10-10 
Subject7 dni, prymas Polski, Kościół katolicki w Polsce, arcybiskup poznański, papież, papiestwo, naród polski, Kongres Apostolstwa Świeckich, komunizm, Akcja Katolicka, arcybiskup Mediolanu, Pax Romana, Kolegium Irlandzkie w Rzymie, kardynał irlandzki, ambasador RP przy Watykanie, Stolica Apostolska, ambasada Irlandii przy Watykanie, Jezuici, Kongregacja Generalna Jezuitów

Scans of documents

60
61
701-012-004-060.pdf

Click to enlarge