Back

Folder: 701/12/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1957 1957; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 80 to 81

Item description

Title Osoba i rola kardynała prymasa Wyszyńskiego 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Dokument 
Description Dokument opisujący osobę i rolę prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Abstract Scharakteryzowanie postawy prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie Kościoła katolickiego w Polsce, jako całkowicie jemu oddanego. Przypisywanie przez Wyszyńskiego dużej roli Episkopatowi Polski, która po jego wizycie w Rzymie uległa tendencjom ograniczenia. Podkreślenie zainteresowania prymasa rozwojem duszpasterstwa w Polsce. Opisanie ewolucji stanowiska prymasa w sprawach politycznych w Polsce, od porozumienia z władzami w 1950 roku, przez uwięzienie prymasa, po normalizację stosunków w latach po uwolnieniu. Wobec reżimu komunistycznego, prymas kierował się zasadą nie zawierania układów, a jedynie prowadzenia rozmów. Zaznaczenie, iż prymas nie zwalczał reżimu, a próbował wynegocjować jakieś korzyści dla Kościoła w Polsce. Stwierdzenie, iż prymas Wyszyński łagodził tendecje niepodległościowe w Polsce, w celu uniknięcia walki z reżimem Gomułki. Podkreślenie, że najbliżej było prymasowi, do stanowiska środowiska skupionego wokół miesięcznika "Znak". Wyszyński sprzeciwiał się organizacji "Pax" i progresistom polskim. Odstąpienie przez prymasa od prowadzenia polityki wobec emigracji. Stosunek ten, dyktowało mu stanowisko wobec reżimu komunistycznego w Polsce. 
Persons Alessandrini, Federico; Baraniak, Antoni; Biernacki, Bolesław; Bierut, Bolesław; Choromański, Zygmunt; Dell'Acqua, Angelo; Gomułka, Władysław; Klepacz, Michał; Mindszenty, József; Padacz, Władysław Józef; Poggi, Luigi; Stalin, Józef; Tardini, Domenico; Tisserant, Eugène Gabriel Gervais Laurent; Turowicz, Jerzy; Woźniakowski, Jacek; Wyszyński, Stefan; Zawieyski, Jerzy;  
Places Polska; Rosja; Rzym; Watykan;  
Languages pl 
Subjectprymas Polski, Kuria Rzymska, Znak, Kościół katolicki w Polsce, Stolica Apostolska, Episkopat Polski, odwilż październikowa, Powstanie węgierskie 1956, reżim komunistyczny w Polsce, Pax, progresizm

Scans of documents

80
81
701-012-004-080.pdf

Click to enlarge