Back

Folder: 701/12/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1957 1957; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 65 to 68

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 33. Watykan a sytuacja międzynarodowa; Kto nie rozumie?; Mediolan; Co widać poprzez żelazną kurtynę; Kolegium kardynalskie; Polski Instytut Historyczny w Rzymie; Obchód stulecia urodzin arcybiskupa wileńsk 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Komunikat na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej i stanowiska Watykanu wobec polityki Związku Radzieckiego. Wypowiedzenie się przez "Osservatore Romano" na temat komunizmu, zmierzającego do zdobycia władzy w wielu krajach. Informowanie o przyjęciu przez Stolicę Apostolską wiadomości o chorobie prezydenta D. Eisenhowera i jej skutków dla polityki międzynarodowej. Wypowiedzenie sie przez papieża w przemowie do prezydenta RFN T. Heuss'a, za obowiązkiem walki o wolną Europę. Komentarz odnoszący się do opinii reżimowej prasy polskiej, na temat krytyki komunizmu ze strony państw zachodnich. Informacja o przemówieniu radiowym Piusa XII do mieszkańców Mediolanu, które zakończyło misje zorganizowane przez arcybiskupa Montini. Zwrócenie uwagi na szeroką skalę tych misji duszpasterskich, które swoim zasięgiem objęły wszystkie środowiska Mediolanu. Przypomnienie w artykule "Osservatore Romano" autorstwa Dalla Torry, o naruszaniu praw katolików w państwach rządzonych przez komunistów. Podanie informacji o śmierci kardynała Piazzy i w konsekwencji, zmniejszającym się stanie Kolegium kardynalskiego. Zwrócenie uwagi, na możliwość zwołania najbliższym czasie konsystorza przez papieża. Komunikat o zebraniu Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, poświęconego omówieniu publikacji na temat najnowszych dziejów Polski. Wygłoszone referaty i sprawozdania dotyczyły publikacji T. Komarnickiego, H. Roos'a i W. Pobóg-Malinowskiego. Wzięcie udziału w zebraniu przez ambasadora Papée i ks. Meysztowicza. Informowanie o odprawieniu nabożeństwa w rocznicę stulecia śmierci arcybiskupa Jana Cieplaka. Po nabożeństwie miało miejsce zebranie, na którym ks. Meysztowicz zdał sprawozdanie z postępu procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Cieplaka. Informacja o przeniesieniu zwłok patriarchy W. Zaleskiego do Indii, na prośbę tamtejszych katolików. 
Persons Alessandrini, Federico; Chruszczow, Nikita; Cieplak, Jan; Dalla Torre, Giuseppe; Eisenhower, Dwight; Gawlina, Józef; Heuss, Theodor; Komarnicki, Tytus; Litwinow, Maksim; Meysztowicz, Walerian; Papée, Kazimierz; Paweł VI; Piazza, Adeodato Giovanni; Pius XII; Pobóg-Malinowski, Władysław; Poggi, Luigi; Roos, Hans; Zaleski, Władysław Michał;  
Places Benewent; Campo Verano; Indie; Kreml; Londyn; Mediolan; Moskwa; Paryż; Polska; Poona; Pune; Republika Federalna Niemiec; Rosja; Rzym; Stany Zjednoczone Ameryki; Tübingen; Tybinga; Watykan; Wenecja; Węgry;  
Dates 1953; 1957; 1957-12-07 
Languages pl 
Date of the item 1957-12-07 
SubjectOsservatore Romano, Sputnik, sztuczny satelita, komunizm, NATO, papież, papiestwo, Europa, prezydent RFN, Stolica Apostolska, Karta Atlantycka, Karta Narodów Zjednoczonych, Deklaracja Praw Człowieka, Kolegium kardynalskie, ambasador RP przy Watykanie, Rebirth of the Polish Republic, Polen und Europa, Najnowsza historia polityczna Polski, arcybiskup wileński, kościół św. Stanisława w Rzymie, proces beatyfikacyjny, Traktat Pólnocnoatlantycki

Scans of documents

65
66
67
68
701-012-004-065.pdf

Click to enlarge