Back

Folder: 701/12/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1959 1959; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 73 to 77

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 4. Minaccie; Giustizia sotto il regime degli ukaz; Il numero dei Polacchi all'estero; La rivoluzione operaia di Poznań oggetto di odio degli occupanti; Lavoro delle donne; Libri russi in Polonia; La Biblioteca Polacca a Parig 
Alternative title Informacje z Polski nr 4. Zagrożenie; Sprawiedliwość w ramach systemu ukazów; Liczba Polaków za granicą; Rewolucja robotnicza w Poznaniu obiektem nienawiści okupantów; Pracujące kobiety; Książki rosyjskie w Polsce; Biblioteka Polska w Paryżu; Reżim a zgro 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Nowa fala prześladowań religijnych w Polsce. Według "Życia Warszawy", poważną szkodę Kościołowi mogą, wyrządzić przedstawiciele hierarchii kościelnej i ich ambicje polityczne. Atak prasowy na biskupa kieleckiego, mówiącego o prześladowaniu Kościoła. Oskarżenie o szkodliwą działalność państwową 600 polskich duchownych. Trudności w ustaleniu stanu liczebnego emigracji polskiej i kryteriów jakimi można się kierować w jej określeniu m.in. język czy wyznanie. Podanie, iż za granicą może przebywać od 9 do 10 milionów Polaków. Według doniesień "Trybuny Ludu" w Polsce w 1959 roku, pracowało 800 tys. kobiet. Zwiększający się napływ książek wydrukowanych w Związku Radzieckim do Polski. Równocześnie "Tygodnik Powszechny" zauważył, iż wiele książek wydrukowanych w Polsce, zostało przeznaczonych do zniszczenia i wykorzystanych do produkcji papieru. Złożenie przez delegację polskich kombatantów, wniosku do gabinetu prezydenyta Francji, w sprawie zamiaru przejęcia przez polską władzę zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Komunikat na temat prześladowania zgromadzeń zakonnych w Polsce pod rządami B. Bieruta i W. Gomułki m.in. zniesiono nowicjat, zakazano nauczania religii przez zakonników, skazywano ich w procesach, zorganizowano napad na klasztor jasnogórski czy oskarżono jezuitów o niepłacenie podatków. Ogłoszenie przez Nikitę Chruszczowa, zamiaru wycofania wojsk radzieckich z Polski i Węgier. 
Persons Bierut, Bolesław; Chruszczow, Nikita; Gomułka, Władysław; Hladky, Zdenek; Kaczmarek, Czesław; Madanowski, Józef; Palous, Albert; Pirożyński, Marian; Poniatowski, Andrzej; Stalin, Józef; Wicha, Władysław;  
Places Anglia; Argentyna; Berlin; Białoruś; Brazylia; Budapeszt; Chechło; Czechosłowacja; Częstochowa; Dąbrówka; Estonia; Europa Środkowo-Wschodnia; Francja; Jałta; Kanada; Kielce; Litwa; Londyn; Lwów; Łotwa; Moskwa; Niemcy; Niemiecka Republika Demokratyczna; Nowogródek; Pardubice; Pińsk; Piotrków; Polska; Poznań; Rosja; Rzym; Stany Zjednoczone Ameryki; Szydłówek; Ukraina; Warszawa; Watykan; Węgry; Wilno; Włochy;  
Dates 1959-03-30; 1959-04-17; 1959-05-14 
Languages it 
Date of the item 1959-05-14 
Subjectreżim komunistyczny w Polsce, Życie Warszawy, Osservatore Romano, Kościół katolicki w Polsce, biskup kielecki, emigranci polscy, Polonia, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Polski Uniwersytet w Londynie, Czerwiec \'56, Poznański Czerwiec, powstanie węgierskie 1956, Trybuna Ludu, Tygodnik Powszechny, książki, Biblioteka Polska w Paryżu, szef gabinetu prezydenta M. Racine, Paulini, Redemptoryści, zakony, Głos Pracy, Jezuici, wycofanie wojsk, NRD, socjalizm

Scans of documents

73
74
75
76
77
701-012-006-073.pdf

Click to enlarge