Back

Folder: 701/12/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1960 1960; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 106 to 106

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 11. Socialisti-cattolici; Contro l'insegnamento della religione nelle scuole ateo; Accresciuta frequenza degli operai nelle chiese in Polonia; Gomułka contro i contadini 
Alternative title Informacje z Polski nr 11. Socjaliści-katolicy; Przeciwko nauczaniu religii w szkołach ateistycznych; Wzrost udziału robotników w życiu kościelnym w Polsce; Gomułka wobec rolników 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Opublikowanie przez "Przewodnik Katolicki" fotografii przedstawiającej młodych działaczy komunistycznych, modlących się w Sanktuarium Częstochowskim. Działalność "Towarzystwa Szkoły Świeckiej" przeciwko nauczaniu religii. Zwiększenie się udziału pracowników regionów przemysłowych w życiu religijnym w Polsce. Sprzeciw rolników wobec polityki rolnej W. Gomułki i powrotu do kolektywizacji. 
Persons Bierut, Bolesław; Gomułka, Władysław;  
Places Częstochowa; Moskwa; Polska; Rzym; Śląsk;  
Dates 1956-10; 1960-09-21; 1961-09-04 
Languages it 
Date of the item 1960-09-21 
SubjectPrzewodnik Katolicki, Związek Młodzieży Socjalistycznej, nauczanie religii, robotnicy, reżim komunistyczny w Polsce, Towarzystwo Szkoły Świeckiej, laicyzm, rolnictwo, kołchozy, kolektywizacja

Scans of documents

106
701-012-007-106.pdf

Click to enlarge