Back

Folder: 701/15/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomitet Obrony Narodowej
FolderKorespondencja księdza bpa Franciszka Hodur. Korespondencja z Tymczasową Komisją Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Sprawa Karabasza i Rakoczego. Materiały KON z lat 1913-1914
Folder description1913 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 226 to 233

Item description

Title Dokumenty Komitetu Obrony Narodowej z folderu 6 
AuthorKomitet Obrony Narodowej 
Type Inne 
Abstract Sprawa Karabasza Rakoczego. Sprawa polskiego skarbu wojskowego. List otwarty o nieprawdziwych informacjach podanych w sprawozdaniu z podróży do Europy podpisany przez Stanisława Zmigrodzkiego i Józefa Warchałowskiego. Zagadnienie składu Komisji Tymczasowej i jej stosunku do zaborców. Wskazówki i informacje jak organizować komitety lokalne. 
Persons Dębski, Aleksander; Feldman, W.; Karabasz, Antoni; Rakoczy, Adolf; Sieroszewski, Wacław; Sokolnicki, Michał;  
Places Chicago; Kraków; Pittsburg; Schenectady;  
Dates 1914; 1914-04-28; 1914-06-27; 1914-07-02 
Languages pl 
Date of the item 1914 

Scans of documents

226
227
228
229
230
231
232
233

Click to enlarge