Back

Folder: 701/2/29

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderLipiec- październik 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; ru
prevoius list of documents next

Item: pages from 295 to 300

Item description

Title Odpisy umów z dowódcami wojskowymi związanych z białymi Rosjanami 
AuthorGłazenap, Piotr; Sawinkow, Boris;  
Type Inne 
Description Tekst w jez rosyskim i streszczenie nie jest kompletne. 
Abstract Odpisy umów zawartych z p.B Sawinkowem, gen. Bułak-Bałachowiczem, gen. Glazenapem, hr. Palenem i porucznikiem marynarki Wredem.Dotyczy ona obecności oddziałow Bałachowicza na terytorium polskim oraz oddziałów hr.. Palena na granicypolsko-litewskiej. 
Persons Bułak-Bałachowicz, Stanisław; Sosnkowski, Kazimierz;  
Places Ryga;  
Dates 1920-07-28; 1920-09-06; 1920-09-24; 1920-11-04 
Languages ru 
Date of the item 1920-09-24 

Scans of documents

295
296
297
298
299
300
701-002-029-295.pdf

Click to enlarge