Back

Folder: 701/2/44

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderKwiecień- sierpień 1922
Folder description1922 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 24 to 36

Item description

Title Komunikat prasowy z Rygi oraz raport Attache Wojskowego w Rydze z dnia 31 marca 1922 roku 
AuthorJaraciński, kmdr-por.; Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza 
Type Report 
Abstract Bieżące wiadomości z Łotwy, Rosji Sowieckiej, Finlandii i Estonii. Wśród nich jest informacja o usiłowaniach bolszewików, by zagarnąć kosztowności synagogalne, tak jak uczynili to wcześniej z kosztownościami cerkiewnymi. Są także informacje o reperkusjach Konferencji Warszawskiej w krajach bałtyckich i ewentualności wspólnego frontu wojskowego, chroniącego je przed Sowietami.Część wiadomości mówi o wzajemnych relacjach łotewsko-litewskich i stosunkach Łotwy z Niemcami. 
Persons Holsti, Rudolf;  
Places Helsingfors/Helsinki; Kowno; Moskwa; Ryga;  
Dates 1922-03-31; 1922-04-07; 1922-04-10 
Languages pl 
Date of the item 1922-04-10 

Scans of documents

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
701-002-044-024.pdf

Click to enlarge