Back

Folder: 701/2/61

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderPaździernik 1920- grudzień 1922
Folder description1920 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 314 to 314

Item description

Title Najnowsze informacje z Paryża 
AuthorSapieha, Eustachy;  
Type Telegram 
Abstract Informacja o kontrpropozycji rządu francuskiego i bezkutecznej rozmowie z Beneszem. 
Persons Beneš, Edvard;  
Places Londyn; Paryż;  
Dates 1921-02-14 
Languages pl 
Date of the item 1921-02-14 

Scans of documents

314
701-002-061-314.pdf

Click to enlarge