Back

Folder: 701/28/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsLegiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Naczelny Komitet Narodowy, Związek Strzelecki
FolderSprawozdanie z działalności Inspekcji Wyszkolenia Polskiego Wojska, działania I Pułku, kronika szczegółowa I Pułku Ułanów, odpisy z Archiwum Wojskowego dotyczące I Pułku Piechoty, okres po kryzysie przysięgowym, komunikaty i listy
Folder description1914 1918; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 319 to 370

Item description

Title Zbiór dokumentów dotyczących Legionów latach 1916-1917 
AuthorInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Topic Legiony w latach 1916-17 
Type Inne 
Description Część dokumentów jest w języku niemieckim. Dotyczą one działalności Piłsudskiego w 1915 roku. 
Abstract Zbiór różnych dokumentów dotyczących dramatycznych losów Legionów w latach 1916-17. Są wśród nich komunikaty o sytuacji legionistów, którzy odmówili złożenia przysięgi zaborcom, za co zostali internowani w Szczypiornie, Beniaminowie i Havelbergu. Są także listy Piłsudskiego o tychże legionistach oraz jest jego odezwa do Polaków informująca o utworzeniu Rządu Narodowego. Jest również polemika z zarzutami, jakie postawiwił Władysławowi Sikorskiemu znany pisarz Wacław Sieroszewski. 
Persons Berbecki, Leon; Beseler, Hans von; Daszyński; Downarowicz, Stanisław; Dulębianka; Gnatowski, ksiądz; Grzmot-Skotnicki; Hutten-Czapski, Emeryk hrabia; Jasiński; Kapellner-Kaplicki, dr; Kwapiński, ksiądz; Kwilecki, hrabia; Lubomirski, Aleksander książę; Łempicki, poseł; Orlicz-Dreszer, Gustaw; Piłsudski, Józef; Radziwiłł, Franciszek; Roja, Bolesław generał; Rosner, poseł; Sieroszewski, Wacław; Sikorski, Władysław generał; Sosnkowski, Kazimierz; Studnicki; Sujkowski, chorąży; Szeptycki, Stanisław; Żychliński, hrabua; Żymirski, major;  
Places Beniaminów; Hawelberg; Kalisz; Kraków; Kraśnik; Lublin; Magdeburg; Piotrków; Przemyśl; Szczypiorno; Urzędów; Warszawa;  
Dates 1914-08-10; 1916-11-24; 1916-11-26; 1916-12-07; 1917; 1917-03-15; 1917-10-27; 1917-10-31; 1917-11; 1917-11-03 
Languages pl 
Date of the item 1917 
SubjectLegiony w latach 1916-17

Scans of documents

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Click to enlarge