Back

Folder: 701/3/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderKorespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 1 to 1

Item description

Title Okładka teki 1 Akt generała Tadeusza Rozwadowskiego 
Abstract Okładka z informacją o zawartości teki 1 akt generała Rozwadowskiego 
Languages pl 

Scans of documents

1
701-003-001-001.pdf

Click to enlarge