Back

Folder: 701/3/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderKorespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 177 to 190

Item description

Title Raport generała Billotte o sytuacji pod Radzyminem. 
AuthorBillotte, Gaston; Weygand, Maxime;  
Topic Najazd bolszewicki. 
Type Report 
Description Sprawozdanie jest w kilku kopiach maszynowych. Do nich dołączone jest odręczne tłumaczenie na język polski. Na dokumencie są również dopiski ołówkiem generała Rozwadowskiego. 
Abstract Sprawozdanie z walk z bolszewikami pod Radzyminem 13 sierpnia 1920 roku o godzinie 14:30. Dołączone są do niego zalecenia autora dla polskich oficerów. 
Persons Billotte, Gaston; Weygand, Maxime;  
Dates 1919-08-13 
Languages fr 
Date of the item 1919-08-13 
SubjectNajazd bolszewicki.

Scans of documents

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
701-003-001-177.pdf

Click to enlarge