Back

Folder: 701/3/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderKorespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 51 to 59

Item description

Title Raport pt. "Lwów czy Warszawa" 
AuthorMinisterstwo Spraw Wojskowych 
Topic Najazd bolszewicki 
Type Report 
Description Do dokumentu dołączony jest odręczny rozkaz naczelnika Piłsudskiego mianujący generała Józefa Hallera na wojennego gubernatora Warszawy. Pod nim jest ołówkowy dopisek generała Rozwadowskiego. Uwagi generała Weyganda są rękopisem w języku polskim. 
Abstract Informacje o armii polskiej cofającej się przed przeważającymi siłami wroga i analiza sytuacji dokonana przez generała Weyganda. 
Persons Haller, Józef; Szeptycki, Stanisław; Weygand, Maxime; Zagórski, Włodzimierz;  
Places Białystok; Bielsk; Lwów; Łapy;  
Dates 1920-07-29 
Languages pl 
Date of the item 1920-07-29 
SubjectNajazd bolszewicki

Scans of documents

51
52
53
54
55
56
57
58
59
701-003-001-051.pdf

Click to enlarge