Back

Folder: 701/3/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderKorespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 76 to 80

Item description

Title Notatka generała Weyganda do generała Rozwadowskiegoze wraz ze szkicem sytuacyjnym 
AuthorWeygand, Maxime;  
Topic Najazd bolszewicki. 
Type List 
Description Na rękopisie notatki generała Weygenda znajdują się odręczne podkreślenia generała Rozwadowskiego. 
Abstract Rękopis i maszynopis notatki o położeniu I i II Armii walczących z bolszewikami. Jest w nich szkic sytuacyjny. Wedle notatki dołączonej przez Wacława Jędrzejewicza autorem szkicu jest generał Sosnkowski. Natomiast na okładce dokumentu jest informacja, że szkic jest sporządzony przez marszałka Piłsudskiego kilka dni później, 6 lub 7 sierpnia. Podpis autora tej informacji nie jest czytelny. 
Persons Latynik, Franciszek; Weygand, Maxime;  
Places Karczew; Pułtusk;  
Dates 1920-08-02 
Languages fr 
Date of the item 1920-08-02 
SubjectNajazd bolszewicki.

Scans of documents

76
77
78
79-1
79-2
79-3
80
701-003-001-076.pdf

Click to enlarge