Back

Folder: 701/3/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderKorespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 297 to 300

Item description

Title Rozmowa telegraficzna generała Rozwadowskiego z generałem Piskorem. 
AuthorPiskor, Tadeusz; Rozwadowski, Tadeusz;  
Topic Pościg za bolszewikami. 
Type Telegram 
Abstract Sytuacja na froncie polsko-bolszewickim i uwagi o spodziewanych rozmowach pokojowych. 
Persons Piskor, Tadeusz; Rozwadowski, Tadeusz;  
Dates 1920-09 
Languages pl 
Date of the item 1920-09 
SubjectPościg za bolszewikami.

Scans of documents

297
298
299
300
701-003-001-297.pdf

Click to enlarge